Osoby stosujące przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie prowadzi program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc, w oparciu o program z Duluth „Program korekcyjno–edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Partner” oraz program psychologiczno-terapeutyczny. Celem głównym programu jest powstrzymywanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Adresatami programu są osoby: zobowiązane do uczestnictwa przez sąd, kierowane przez Zespoły Interdyscyplinarne z terenu powiatu, sprawcy uczestniczący w terapii uzależnienia od alkoholu (utrzymujący abstynencję).