Strona główna

W wielu rodzinach, występuje przemoc domowa. Nie mówią jednak o tym, bo się wstydzą i boją. Często też ofiary przemocy czują się winne za zaistniałą sytuację.

Musisz jednak wiedzieć, że:

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY
PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ABY POWIEDZIEĆ NIE!

Nie masz powodu, by się wstydzić, zrób pierwszy krok – przerwij milczenie. Pamiętaj, że masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy, masz prawo do szacunku i godnego traktowania_

CZAS ZACZĄĆ MÓWIĆ!!!
JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ
LUB JEJ ŚWIADKIEM
ZADZWOŃ, PRZYJDŹ (lub wyślij maila)

Tel. 89 754 00 04

e-mail: przemoc@korsze.pl (zapewniamy anonimowość)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
w Korszach
ul. Mickiewicza 13

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY– został powołany przez Burmistrza Korsz w celu podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji alkoholowej, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy).

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Artur Romanowski