Pamiętaj! Nie jesteś sam.
Przerwij milczenie i zwróć się o pomoc do instytucji, które wspierają ofiary przemocy.


Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
(89)7540004
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
(89)7540005
Posterunek Policji w Korszach ul. Kościuszki 2
11-430 Korsze
(89)7553440 lub 997,112
Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie ul. Sikorskiego 49
11-400 Kętrzyn
(89)7529701
Niepubliczny Zakład Medycyny Rodzinnej
"MED-KOR"
ul. Reymonta 2
11-430 Korsze
(89)7540002
Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej
"WOJ-MED"
ul. Reymonta 2
11-430 Korsze
(89)7540363
Sąd Rejonowy w Kętrzynie ul. Sikorskiego 66
11-400 Kętrzyn
Wydział Rodzinny i Nieletnich
(89)7517655, (89)7517650;
Wydział karny (89)7517620
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daszyńskiego 30
11-400 Kętrzyn
(89)7510900
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37a
10-144 Olsztyn
(89)5275711


Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza_teleadresowa_organizacji_pozarządowych_wrzesień_2015.pdf


Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

* Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w godzinach 800-1600), tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny
(linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700-2100), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

* Policyjnego Telefonu Zaufania
tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony
jest automat).

Stop przemocy - Zespół interdyscyplinarny w Korszach
Wykonanie: